Nom: Elian / Elián

Origen i significat

El nom Elian és un nom masculí que pot tenir diferents orígens. Una de les possibles fonts és que sigui una variant de Eliam, que en hebreu significa "Déu és família" o "Déu és el meu poble". També es pot considerar una forma curta d'Eliana, que és un nom d'origen grec que significa "el meu Déu ha respost".

A més, Elian podria tenir arrels en la cultura llatina, on seria una forma masculina del nom femení Eliana, derivant del cognom romà "Aelianus", que indica una pertinença o relació amb la gens Aelia. Com amb molts noms, el significat pot variar i ser subjecte a interpretacions personals o familiars, depenent de la història o la tradició dins de la qual s'inscriu el nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elian / Elián a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1480 de 59.142 noms
  • Freqüència: 353 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 300 de 1.448 noms
  • Freqüència: 30 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,53 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Lian (m)Elan (m)Eliam (m)Elías (m)Ilian (m)Ian (m)Julián (m)Kilian (m)Kylian (m)Iulian (m)

Elian / Elián apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms originalsNoms de nen