Nom: Eliana

Origen i significat

Eliana és un nom femení amb possibles orígens en diverses cultures. En l'origen grec, podria derivar de la paraula "ēlíos" que significa "sol", o bé ser una variant de "Helena", que significa "resplendent" o "lluminosa". Aquestes interpretacions enfatitzen qualitats associades amb la llum i la brillantor.

En l'àmbit hebreu, el nom Eliana podria interpretar-se com a "la meva Déu ha respost" o "Déu ha respost", combinant els elements "El", que significa "Déu", i "ana", que significa "ha respost". Aquesta versió del nom portaria una connotació de fe i esperança en la resposta divina. És un nom que pot ser apreciat per la seva sonoritat agradable i el seu possible significat espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eliana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1486 de 59.142 noms
  • Freqüència: 349 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Liana (f)Ileana (f)Elina (f)Emiliana (f)Èlia / Elia (f)Iana (f)Èliane / Eliane (f)Feliciana (f)Elin (f)Lana (f)

Eliana apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena