Nom: Ilian

Origen i significat

El nom Ilian és una variant de Ilià o Elià, la qual és la forma catalana de Elijah, d'origen hebreu. Aquest nom prové de les paraules 'Eliyahu', que es tradueixen com "El meu Déu és Jah" o "Yahweh és el meu Déu". És un nom amb fortes connotacions religioses i és present en diverses tradicions monoteistes, incloent el judaisme, el cristianisme i l'islam.

La variant Ilian podria ser també influenciada per altres cultures i idiomes, on sons similars poden aparèixer en noms amb diferents significats. No obstant això, l'origen hebreu és el més reconegut i relacionat amb la figura bíblica del profeta Elies, qui té un paper destacat en l'Antic Testament. Aquest nom pot portar, per tant, una herència de saviesa i espiritualitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ilian a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5992 de 59.142 noms
  • Freqüència: 50 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Kilian (m)Iulian (m)Lian (m)Ilia (m)Ilan (m)Killian (m)Elian / Elián (m)Ilías (m)Ian (m)Maximilián (m)

Ilian apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb INoms originals de nenNoms originalsNoms de nen