Nom: Ian

Origen i significat

El nom Ian és la forma escocesa del nom Joan, que al seu torn és la forma catalana de John en anglès. L'origen d'Ian es troba en l'idioma gaèlic i és comú entre els parlants d'aquesta llengua, especialment a Escòcia. El significat del nom Ian, similarment a Joan, és "Déu és clement" o "Déu és misericordiós", tenint com a base el nom hebreu Yohanan.

Aquest nom ha guanyat popularitat en diverses parts del món i es pot trobar en diverses cultures amb petites variacions en la pronunciació o l'escriptura. La simplicitat i la sonoritat del nom Ian poden haver contribuït a la seva difusió fora del context original escocès. A més, diferents personatges històrics i culturals han portat aquest nom, cosa que pot haver influït en la seva popularitat i reconeixement internacional.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ian a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 290 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.310 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,55 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 59 de 1.448 noms
  • Freqüència: 150 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,66 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gian (m)Lian (m)Tian (m)Jian (m)Iban (m)Ilan (m)Ivan / Iván (m)Izan (m)Ioan (m)Arian (m)

Ian apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms de nen que comencen amb INoms curts de nenNoms de nenNoms curts