Nom: Ana

Origen i significat

Ana és un nom femení d'origen hebreu, provinent de la paraula "Hannah", que significa "gràcia" o "graciosa". És un dels noms femenins més antics i universals, trobant-se en diverses cultures i idiomes amb petites variacions en la seva forma, com Anna o Anne. A la Bíblia, Ana és la mare del profeta Samuel, la qual cosa ha contribuït a la seva popularitat en contextos cristians.

En l'ortodòxia i el catolicisme, Santa Ana és venerada com la mare de la Verge Maria, i per tant, la àvia de Jesús de Natzaret. Aquesta figura ha estat una font d'inspiració per a l'ús del nom, reforçant-ne els valors de puresa i devoció. A causa d'aquestes connotacions religioses i la seva bellesa en la simplicitat, Ana ha estat un nom amplament escollit per a nenes al llarg de la història.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 3

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 27 de 59.142 noms
  • Freqüència: 33.345 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 4,28 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 215 de 1.448 noms
  • Freqüència: 44 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,78 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Dana (f)Hana (f)Iana (f)Jana (f)Lana (f)Sana (f)