Nom: Lian

Origen i significat

El nom Lian és menys comú i té diverses possibles fonts d'origen. En alguns casos, pot ser una variant del nom Liam, que és una forma abreujada irlandesa del nom William, i significa "voluntat forta" o "protector resolut". Tanmateix, la simple semblança en la sonoritat no implica necessàriament una relació directa entre els dos noms.

D'altra banda, Lian també podria tenir orígens en cultures de l'Àsia Oriental. En xinès, "連" (Lián) podria ser transcrit com Lian i pot tenir diversos significats depenent dels caràcters utilitzats, com ara "lotus" o "unir". Aquestes interpretacions poden variar àmpliament donada la complexitat dels idiomes i els noms en aquestes cultures.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lian a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2704 de 59.142 noms
  • Freqüència: 150 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 368 de 1.448 noms
  • Freqüència: 22 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,39 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Elian / Elián (m)Ilian (m)Ian (m)Ilan (m)Julián (m)Kilian (m)Kylian (m)Iulian (m)Lucian (m)Killian (m)

Lian apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb LNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts