Nom: Julián

Origen i significat

El nom Julian prové del llatí "Iulianus", que significa "pertanyent a Juli", i és una variant de Julius, el cognomen d'una família romana antiga. Aquest nom pot estar associat amb Juli Cèsar i, per extensió, amb la noblesa i el poder. Amb el temps, Julian es va estendre com a nom de baptisme en la tradició cristiana, adoptant el significat de "jove" o "ple de joventut", derivat de la paraula llatina "juvenilis".

Durant els segles, Julian ha estat utilitzat en diverses cultures europees amb petites variacions en la seva forma i pronunciació. A més, Sant Julià és un màrtir cristià que també ha contribuït a la popularització del nom en la tradició cristiana, on s'ha valorat la seva santedat i devoció.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Julián a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 230 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6.073 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,78 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Julià (m)Juli (m)Lian (m)Iulian (m)Julien (m)Jian (m)Juan (m)Elian / Elián (m)Ilian (m)Julio (m)

Julián apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms de nen