Política de Privacitat

Introducció

Aquesta Política de Privacitat explica l'ús de cookies i pràctiques d'anàlisi a nounat.cat.

Cookies

Utilitzem cookies persistents exclusivament per a la funcionalitat de guardar la llista personal de noms preferits dels usuaris. Aquestes cookies no recullen informació personal i els usuaris poden gestionar-les a través del seu navegador en qualsevol moment.

Anàlisi del Lloc Web

Per analitzar l'ús del nostre lloc web, utilitzem Vercel Analytics, que recull dades com les pàgines visitades, el referrer i el país dels visitants. Aquestes dades són estrictament per a l'anàlisi interna i no s'associen amb informació personal.

Consentiment de Cookies

Atès que les nostres cookies són estrictament necessàries per la funcionalitat del lloc i no recullen dades personals, no requerim consentiment explícit per al seu ús.

Drets dels Usuaris

Actualment, no recollim dades personals dels usuaris. Si això canvia en el futur, actualitzarem la nostra política i informarem els usuaris dels seus drets sota el RGPD i com poden exercir-los.

Canvis a la Política de Privacitat

Ens reservem el dret d'actualitzar aquesta política i informarem els usuaris sobre qualsevol canvi a través del nostre lloc web.

Contacte

Per a qualsevol pregunta relacionada amb la privacitat, contacteu amb nosaltres a hola@nounat.cat.