Nom: Elías

Origen i significat

Elies (o Elias en altres llengües) és un nom masculí d'origen hebreu. La forma original és Eliyahu, que significa "El meu Déu és Jahveh" o "Jahveh és Déu". Aquest nom té una forta presència en els textos bíblics, sent Elies un dels profetes més importants de l'Antic Testament, famós per les seves confrontacions amb els sacerdots de Baal.

El nom Elies ha estat adoptat en diverses cultures i llengües amb petites variacions en la seva forma i pronunciació, com ara Elijah en anglès o Elías en espanyol. A través dels segles, ha mantingut la seva popularitat gràcies al seu ric significat religiós i la seva sonoritat distintiva.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elías a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 445 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.172 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,28 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 172 de 1.448 noms
  • Freqüència: 54 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,96 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eliam (m)Elian / Elián (m)Ilías (m)Elies / Elíes (m)Fileas (m)Elvis (m)Elyas (m)Elisard (m)Elijah (m)Elisei (m)

Elías apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms de nen