Nom: Ina

Origen i significat

El nom Ina pot ser una forma curta de noms més llargs que acaben en "-ina", com ara Cristina, Marina o Valentina. Aquests noms poden tenir diferents orígens i significats, però el sufix "-ina" sovint es fa servir per crear formes femenines de noms masculins o per afegir una qualitat de delicadesa o petitesse al nom original.

D'altra banda, Ina també pot ser un nom independent amb orígens diversos. En algunes cultures, pot ser una variant del nom Ena, que a la vegada és una forma curta del nom Helena, el qual té un origen grec i significa "torxa" o "llum resplendent". Així, encara que Ina com a nom independent no tingui un significat específic, les seves possibles arrels poden connectar-lo amb noms de més llarga tradició i amb significats establerts.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 3

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3292 de 59.142 noms
  • Freqüència: 113 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Aina (f)Dina (f)Gina (f)Inas (f)Lina (f)Mina (f)