Nom: Tina

Origen i significat

El nom Tina es pot considerar com una forma curta o diminutiu de noms més llargs com Cristina, Valentina, o qualsevol altre nom femení que acabi en '-tina'. Els noms dels quals pot derivar Tina tenen sovint orígens i significats variats. Per exemple, Cristina ve del llatí "Christianus", que significa "seguidora de Crist", mentre que Valentina prové del llatí "valens" que significa "valent" o "fort".

Així, encara que Tina com a nom independent no tingui un significat específic, pot heretar el significat del nom més llarg del qual prové. És un nom que s'usa en moltes cultures diferents i pot ser escollit per la seva simplicitat i la seva sonoritat agradable. En alguns casos, Tina també pot ser un nom propi sense derivació, utilitzat simplement per la seva brevetat i facilitat de pronunciació.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Tina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2558 de 59.142 noms
  • Freqüència: 163 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Tiana (f)Ina (f)Martina (f)Justina (f)Bertina (f)Triana (f)Agustina (f)Cristina (f)Kristina (f)Faustina (f)

Tina apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb TNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts