Nom: Gina

Origen i significat

El nom Gina pot ser vist com una forma curta o hipocorística de noms més llargs com Luigina o Regina, els quals tenen orígens i significats diferents. Per exemple, Regina és un nom llatí que significa "reina", mentre que Luigina és la forma femenina italiana de Luigi, equivalent a Lluís en català, i que significa "guerrer famós" o "combatent il·lustre".

En altres contextos, Gina pot ser utilitzat com a nom independent, sense ser necessàriament derivat d'altres noms. Com a tal, no té un significat específic més enllà del seu so i la seva estètica com a nom propi. La simplicitat i la sonoritat atractiva de Gina han contribuït a la seva popularitat en diverses cultures.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 489 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.797 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,23 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 120 de 1.448 noms
  • Freqüència: 83 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,47 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Ina (f)Gia (f)Regina (f)Galina (f)Ginesa (f)Jorgina (f)