Nom: Lina

Origen i significat

El nom Lina pot tenir diverses procedències. En una de les seves formes, pot ser considerat una variant curta o diminutiva de noms com Carolina, Paulina o Adelina, entre altres, que tenen un sufix -lina com a part final. Aquests noms són de diferents orígens, però en general, el sufix "-lina" és utilitzat per donar una qualitat de petitesse o afecte.

D'altra banda, Lina també pot ser un nom independent amb origen àrab, on significa tendre o suau. Aquest nom també s'associa amb la paraula àrab per "palmell", suggerint delicadesa i bellesa. En altres cultures, Lina pot tenir altres significats o simplement ser escollit per la seva sonoritat agradable i la seva simplicitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 496 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.778 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,23 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 85 de 1.448 noms
  • Freqüència: 109 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,94 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alina (f)Elina (f)Linda (f)Liana (f)Lin (f)Ina (f)Lia / Lía (f)Melina (f)Celina (f)Galina (f)

Lina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb LNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts