Nom: Dina

Origen i significat

El nom Dina té un origen bíblic i és una variant de Dinah, que prové de l'hebreu. En el llibre del Gènesi, Dina és la filla de Jacob i Lleia. El significat d'aquest nom pot estar relacionat amb "jutjada" o "vindicada", tot i que les interpretacions poden variar segons les fonts. Aquest nom és portat per una figura que, encara que no és central en les narratives bíbliques, és recordada dins del text sagrat.

A més de l'origen hebreu, el nom Dina pot ser també una forma abreujada o variant de noms més llargs com Bernardina o Clàudina, en aquest cas, el significat del nom podria derivar del nom més llarg del qual procedeix. Aquestes formes més llargues tenen els seus propis orígens i significats que poden no estar relacionats amb l'origen hebreu de Dina.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 638 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.181 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,15 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 253 de 1.448 noms
  • Freqüència: 36 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,64 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Dina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Daina (f)Doina (f)Diana (f)Digna (f)Ina (f)Nadina (f)