Nom: Fina

Origen i significat

El nom Fina pot ser considerat una forma curta o diminutiu de noms més llargs com Josefina o Serafina. Aquestes dues formes tenen orígens diferents: Josefina és la versió femenina de Josep, que prové de l'hebreu i significa "Déu augmentarà", mentre que Serafina deriva del llatí i està relacionat amb els serafins, una de les jerarquies d'àngels en la teologia cristiana.

En el cas específic de Fina, el nom ha adquirit popularitat com a nom propi independent, i és percebut com un nom amb un cert aire de delicadesa i elegància. Encara que originalment fos un diminutiu, ha evolucionat per ser utilitzat per si mateix, perdent de vegades la seva associació directa amb els noms més llargs dels quals prové.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Fina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1561 de 59.142 noms
  • Freqüència: 327 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Fiona (f)Ina (f)Rufina (f)Delfina (f)Josefina (f)Adolfina (f)Serafina (f)Aina (f)Dina (f)Gina (f)

Fina apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb FNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts