Nom: Mina

Origen i significat

El nom Mina pot tenir diverses procedències. En algunes cultures, com la persa, Mina es tradueix com "blau cel" o "esmalt", i es pot associar amb la bellesa i l'art. També és un nom popular en països com l'Índia, on pot tenir altres significats i ressonàncies culturals.

A més, Mina és un nom que pot ser una forma abreujada de noms més llargs com Wilhelmina o Hermina, que tenen un origen germànic i poden significar "protecció" o "voluntat forta". Aquest nom, per tant, pot portar amb si una connotació de protecció i fortalesa, tot i que això depèn del context cultural en el qual es fa servir.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 889 de 59.142 noms
  • Freqüència: 733 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Amina (f)Minha (f)Ina (f)Mia (f)Momina (f)Romina (f)Yamina (f)Samina (f)Marina (f)Melina (f)

Mina apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts