Nom: Aina

Origen i significat

Aina és un nom femení d'origen català, i és la forma mallorquina del nom Anna. Anna prové de l'hebreu "Hannah" que significa "gràcia" o "ple de gràcia". Aina és un nom amb una sonoritat suau i popular en els territoris de parla catalana, portant amb si la simplicitat i l'elegància del seu significat.

A més, es pot trobar que en algunes cultures, com per exemple a Escandinàvia, el nom Aina també és utilitzat i pot tenir altres orígens o significats. No obstant això, la versió catalana està molt arrelada a la tradició i l'herència de la llengua i cultura catalanes, mantenint-se fidel al seu significat original de gràcia.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 135 de 59.142 noms
  • Freqüència: 12.132 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,56 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 17 de 1.448 noms
  • Freqüència: 323 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 5,74 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Daina (f)Ainna (f)Ainoa (f)Alina (f)Amina (f)Ina (f)Ainara (f)Ana (f)Iana (f)Ania (f)

Aina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts