Nom: Chloe Maria / Chloe María

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Chloe Maria / Chloe María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 14.013 de 59.142 noms
  • Freqüència: 17 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Chloe / Chlóe (f)Maria / María (f)Hilària / Hilaria (f)Ària / Aria (f)Ilaria (f)Òria / Oria (f)Coraima (f)Candelària / Candelaria (f)Glòria / Gloria (f)Houria (f)

Chloe Maria / Chloe María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs