Nom: Glòria / Gloria

Origen i significat

Gloria és un nom femení d'origen llatí que significa literalment "glòria" o "fama". Aquest nom evoca un sentit de triomf, honor i reconeixement, i ha estat utilitzat al llarg de la història per transmetre una sensació d'esplendor i magnificència. En contextos religiosos, el terme "glòria" es fa servir per expressar l'admiració i lloança a la divinitat.

A més, el nom Gloria pot ser relacionat amb la cançó litúrgica cristiana coneguda com el Gloria in Excelsis Deo, que significa "Glòria a Déu a les altures". La presència d'aquest nom en cants i oracions pot haver contribuït a la seva popularitat com a nom femení, vinculant-lo amb la pietat i l'espiritualitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Glòria / Gloria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 148 de 59.142 noms
  • Freqüència: 10.404 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,34 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Òria / Oria (f)Gregòria / Gregoria (f)Geòrgia / Georgia (f)Giorgia (f)Gúria (f)Lia / Lía (f)Florica (f)Florina (f)Gòdia (f)Alegria / Alegría (f)

Glòria / Gloria apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb GNoms catalans de nenaNoms catalansNoms de nena