Nom: Maria / María

Origen i significat

Maria és un nom femení amb un profund arrelament en la tradició judeocristiana, essent el nom de la mare de Jesús en el Nou Testament. El seu origen és disputat, però sovint se'l considera derivat de l'hebreu Miriam, amb possibles significats com "estimada", "senyora" o "rebel·lió". Aquest nom ha estat extremadament influent en la cultura occidental, adoptat en nombroses formes i variants a través de diferents idiomes i cultures.

A més, Maria és un nom que ha estat combinat amb altres per formar noms compostos, com Maria del Mar o Maria Teresa, augmentant la seva versatilitat i presència en la nomenclatura cristiana. És un nom que ha estat portat per reines, santes i figures històriques de gran rellevància, el que reflecteix la seva importància i pervivència al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria / María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2 de 59.142 noms
  • Freqüència: 88.985 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 11,42 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 27 de 1.448 noms
  • Freqüència: 255 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 4,71 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marià (m)Màriam / Mariam (f)Marian (f)Marina (f)Marisa (f)Mariia (f)Mariya (f)Màrcia / Marcia (f)Ària / Aria (f)Mari (f)

Maria / María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans de nenaNoms catalansNoms de nena