Nom: Hilària / Hilaria

Origen i significat

El nom Hilaria prové de l'origen llatí i es pot traduir com "alegre" o "jovial". Deriva de la paraula "hilaris", que significa alegre o content. Aquest nom ha estat utilitzat des de temps antics, i en el context religiós, Santa Hilaria és una figura venerada en algunes branques del cristianisme.

A més, Hilaria pot ser la versió femenina del nom masculí Hilari o Hilario, que també comparteixen el mateix origen i significat. Aquest nom pot portar connotacions de positivitat i bon humor, i pot ser escollit pels pares amb l'esperança d'endur una vida feliç i optimista a la seva filla.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Hilària / Hilaria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2496 de 59.142 noms
  • Freqüència: 169 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ilaria (f)Ària / Aria (f)Iria / Iría (f)Ilia (f)Laia (f)Daria / Daría (f)Maria / María (f)Hilari (m)Hildegarda (f)Lara (f)

Hilària / Hilaria apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb HNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs