Nom: Ària / Aria

Origen i significat

El nom Aria té unes arrels que poden rastrejar-se fins a la música i l'òpera italiana, on una "aria" és una peça solista expressiva i melòdica. Aquesta connotació musical podria suggerir bellesa, harmonia i l'expressió de les emocions a través de la veu. El nom ha guanyat popularitat en diverses cultures, associant-se amb la gràcia i l'elegància de la música.

A més, Aria pot ser considerat una variant de Arya, un nom amb orígens sanscrites que significa "noble", "gran" o "veritable". Encara que els dos noms s'escriuen i pronuncien de manera similar, poden tenir significats lleugerament diferents depenent de l'origen cultural i lingüístic. Així, Aria com a nom propi pot portar amb si una combinació de connotacions musicals i noblesa.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1758 de 59.142 noms
  • Freqüència: 278 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 228 de 1.448 noms
  • Freqüència: 41 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,73 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ària / Aria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Aria / Arià (m)Daria / Daría (f)Maria / María (f)Àuria / Auria (f)Ari (f)Ariana (f)