Nom: Houria

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Houria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1218 de 59.142 noms
  • Freqüència: 471 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Touria (f)Òria / Oria (f)Honòria (f)Àuria / Auria (f)Núria / Nuria (f)Gúria (f)Houda (f)Glòria / Gloria (f)Heura (f)Noura (f)

Houria apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb HNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena