Nom: Òria / Oria

Origen i significat

El nom Oria pot ser una variant femenina d'Orio, i tendeix a tenir un origen geogràfic o toponímic. En aquest context, Oria pot fer referència a un poble o un règim fluvial en diverses regions d'Espanya o Itàlia, per exemple. Així, el nom podria estar associat amb la bellesa o la singularitat d'un lloc concret.

A més, Oria també podria derivar de l'antiga paraula grega "oria", que significa "límit" o "frontera". Això podria implicar un significat més abstracte o simbòlic relacionat amb el concepte de transició o passatge. Tanmateix, la informació específica sobre l'origen i el significat del nom Oria és menys documentada que en altres noms més comuns, la qual cosa pot donar lloc a diverses interpretacions.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Òria / Oria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4560 de 59.142 noms
  • Freqüència: 73 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Glòria / Gloria (f)Oriana (f)Houria (f)Touria (f)Honòria (f)Orfila (f)Oròsia (f)Victòria / Victoria (f)Viktoria (f)Vittoria (f)

Òria / Oria apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts