Nom: Candelària / Candelaria

Origen i significat

Candelaria és un nom femení d'origen llatí que prové de la paraula "candelārium", que significa candelabre o suport de candela. Aquest nom està estretament relacionat amb la Festa de la Candelària, una celebració cristiana que té lloc el 2 de febrer, on es beneeixen les candeles simbolitzant la presentació de Jesús al temple i la purificació de la Verge Maria.

El nom Candelaria també pot fer referència a la Verge de la Candelaria, venerada com a patrona en diversos llocs de la tradició catòlica, especialment a les Illes Canàries i en alguns països d'Amèrica Llatina. Aquesta advocació mariana reforça la connexió del nom amb la llum i la protecció, atributs freqüentment associats amb la figura de la Mare de Déu.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 10

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1110 de 59.142 noms
  • Freqüència: 537 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Candelària / Candelaria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Candela (f)Candelera (f)Daria / Daría (f)Càndia (f)Ària / Aria (f)Adelaida (f)