Nom: Àngel Miguel / Ángel Miguel

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Àngel Miguel / Ángel Miguel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2650 de 59.142 noms
  • Freqüència: 154 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Miguel (m)Àngel / Ángel (m)Àngelo / Ángelo (m)Eliel (m)Miquel (m)Ángeles (f)Àngela / Ángela (f)Angèlica / Angélica (f)Angelina (f)Àngels (f)

Àngel Miguel / Ángel Miguel apareix en aquestes llistes

Noms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen