Nom: Ángeles

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ángeles a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 177 de 59.142 noms
  • Freqüència: 8.316 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Àngels (f)Angeleta (f)Àngela / Ángela (f)Angèlica / Angélica (f)Angelina (f)Angelita (f)Agnès (f)Angie (f)Àngel / Ángel (m)Ane (f)

Ángeles apareix en aquestes llistes

Noms llargs de nenaNoms de nenaNoms llargs