Nom: Àngels

Origen i significat

El nom Àngels prové del llatí "angelus", que significa "àngel" o "missatger". Aquest nom femení és una referència directa als éssers celestials que, dins la tradició cristiana, actuen com a missatgers de Déu i símbols de puresa i bondat. Així, el nom pot ser interpretat com un desig de qualitats angelicals per a la persona que el porta.

En algunes regions de parla catalana, Àngels també es pot associar amb la Mare de Déu dels Àngels, una advocació mariana amb diverses esglésies i santuaris dedicats en la seva honor. Aquesta connexió religiosa pot dotar el nom d'una capa addicional de significat espiritual i de veneració en la cultura cristiana.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 542 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.565 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,2 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Àngels a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Ángeles (f)Àngela / Ángela (f)Angèlica / Angélica (f)Angelina (f)Angelita (f)Angeleta (f)