Nom: Àngel / Ángel

Origen i significat

El nom Ángel (amb accent en castellà) o Àngel (sense accent en català) prové del llatí "angelus", que al seu torn deriva del grec "ἄγγελος" (ángelos), que significa "missatger". Aquesta paraula va ser utilitzada en textos antics per referir-se als missatgers celestials, és a dir, els àngels segons la tradició judeocristiana, essent éssers espirituals que actuen com a intermediaris entre Déu i la humanitat.

El nom Àngel és sovint associat amb qualitats de bondat, puresa i protecció, donada la imatge cultural dels àngels com a guardians i protectors. A més, ha estat un nom popular en països de tradició cristiana i és portat per moltes persones al llarg de la història, des de sants fins a figures públiques contemporànies. És un nom amb una forta connotació espiritual i simbòlica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Àngel / Ángel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 57 de 59.142 noms
  • Freqüència: 23.370 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 3 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 168 de 1.448 noms
  • Freqüència: 56 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,99 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Àngelo / Ángelo (m)Danel (m)Manel (m)Nel (m)Àngela / Ángela (f)Àngels (f)Daniel (m)Manuel (m)Anselm (m)Nael (m)

Àngel / Ángel apareix en aquestes llistes

Noms catalans de nenNoms catalansNoms de nen