Nom: Miguel

Origen i significat

El nom Miguel prové de l'hebreu Mikha'el, que significa "Qui és com Déu?" o una pregunta retòrica que indica que ningú no és com Déu, reflectint un concepte d'humilitat i devoció. Aquest nom té una forta presència en les tradicions judeocristianes, on Miguel és un dels principals arcàngels, reconegut per ser el protector del poble de Déu i un líder en la lluita contra les forces del mal.

A nivell històric i cultural, Miguel ha estat un nom extremadament popular, especialment en països de tradició cristiana, com Espanya i els països llatinoamericans. Figures destacades com l'artista Miguel Ángel o l'escriptor Miguel de Cervantes han contribuït a la prominència i l'admiració per aquest nom al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Miguel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 35 de 59.142 noms
  • Freqüència: 29.813 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 3,83 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 150 de 1.448 noms
  • Freqüència: 64 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Minguell (m)Miquel (m)Miguela (f)Mikel (m)Manuel (m)Samuel (m)Quel (m)Emanuel (m)Maikel (m)Michel (m)

Miguel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms de nen