Nom: Miquel

Origen i significat

Miquel és un nom masculí d'origen hebreu. La forma original és Mikha'el, que significa "Qui és com Déu?", una pregunta retòrica que indica la incomparabilitat de Déu. Aquest nom és portat per l'arcàngel Miquel, una figura central en les tradicions judaica, cristiana i islàmica, on sovint se'l representa com un guerrer defensor i protector de la fe.

La popularitat del nom Miquel s'ha mantingut al llarg dels segles, essent un nom comú en moltes cultures, especialment dins l'àmbit cristianocatòlic. En català, la forma Miquel és una adaptació de l'original hebreu i ha estat el nom de reis, sants i moltes altres figures històriques, portant amb ell una rica herència de significat religiós i cultural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Miquel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 117 de 59.142 noms
  • Freqüència: 14.432 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,85 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 216 de 1.448 noms
  • Freqüència: 41 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,76 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Quel (m)Miguel (m)Miquela (f)Mikel (m)Minguell (m)Manuel (m)Samuel (m)Emanuel (m)Maikel (m)Michel (m)

Miquel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen