Nom: Angèlica / Angélica

Origen i significat

El nom Angèlica té un origen que prové del llatí "angelicus", que significa "angelical" o "com un àngel". Aquest nom evoca la puresa, la innocència i la bellesa associades amb els àngels, éssers celestials en moltes tradicions religioses. És una variant femenina del nom masculí Àngel, i sovint s'associa amb les qualitats de bondat i espiritualitat que es presumeixen dels àngels.

A més, Angèlica és un nom que ha estat popularitzat en la literatura i l'art, destacant en obres com l'èpica "Orlando Furioso" de Ludovico Ariosto, on la princesa Angèlica és un dels personatges centrals. La seva presència en la cultura ha ajudat a mantindre la popularitat i el carisma del nom al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Angèlica / Angélica a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 971 de 59.142 noms
  • Freqüència: 640 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Àngela / Ángela (f)Angelina (f)Angelita (f)Angeleta (f)Àngels (f)Nèlia / Nelia (f)Evangelina (f)Ángeles (f)Angie (f)Analia / Analía (f)

Angèlica / Angélica apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs