Nom: Mia Isabella

Origen i significat

Mia-Isabella és un nom compost que combina dos noms amb orígens i significats distints. Mia és una forma curta i afectuosa de Maria, que en hebreu significa "amargor" o "estimada", encara que el seu significat sovint es contextualitza com a "la pura" o "la estimada". Aquest nom ha estat extremadament popular en moltes cultures i és central en la tradició cristiana.

D'altra banda, Isabella és una variant de Isabel, que és la forma espanyola d'Elisabet, provinent del hebreu Elisheva, que significa "Déu és la meva abundància" o "Déu és la meva promesa". Isabella ha estat un nom reial en diverses cultures europees, reforçant la seva connexió amb la noblesa i l'elegància. La combinació Mia-Isabella uneix aquests dos noms rics en història i simbolisme, podent reflectir una barreja de qualitats i valors associats a cada un.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mia Isabella a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9567 de 59.142 noms
  • Freqüència: 27 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Isabella (f)Isabela (f)Bella (f)Gisella (f)Sabela (f)Ella (f)Stella (f)Alla (f)Gabriella (f)Marianela (f)

Mia Isabella apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs