Nom: Gisella

Origen i significat

El nom Gisella és de procedència germànica i es deriva de la paraula "gisil", que significa "fletxa" o "hoste". Aquest nom ha estat popularitzat en moltes cultures i ha adoptat diverses formes ortogràfiques, incloent Gisela, Ghislaine i Giselle, entre d'altres. El nom evoca imatges de precisió i agilitat, qualitats associades amb l'ús de fletxes.

A més, en el món de l'art, Gisella es pot associar amb el famós ballet "Giselle", el qual pot haver ajudat a difondre i mantenir la popularitat del nom en certs cercles culturals. El ballet, amb la seva història d'amor i tragèdia, podria influir en la percepció del nom com a romàntic i refinat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gisella a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7360 de 59.142 noms
  • Freqüència: 38 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gisel·la (f)Gisela (f)Gisel (f)Giselle (f)Giselda (f)Grisel·la (f)Isabella (f)Ella (f)Gisele (f)Stella (f)

Gisella apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs