Nom: Gisella

Origen i significat

El nom Gisella és de procedència germànica i es deriva de la paraula "gisil", que significa "fletxa" o "hoste". Aquest nom ha estat popularitzat en moltes cultures i ha adoptat diverses formes ortogràfiques, incloent Gisela, Ghislaine i Giselle, entre d'altres. El nom evoca imatges de precisió i agilitat, qualitats associades amb l'ús de fletxes.

A més, en el món de l'art, Gisella es pot associar amb el famós ballet "Giselle", el qual pot haver ajudat a difondre i mantenir la popularitat del nom en certs cercles culturals. El ballet, amb la seva història d'amor i tragèdia, podria influir en la percepció del nom com a romàntic i refinat.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7360 de 59.142 noms
  • Freqüència: 38 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gisella a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Gisel·la (f)Gisela (f)Gisel (f)Giselle (f)Giselda (f)Grisel·la (f)