Nom: Isabella

Origen i significat

Isabella és una forma italiana del nom Isabel, el qual té un origen que es podria rastrejar fins a l'hebreu. El nom prové d'Elisheva, que significa "el meu Déu és un jurament" o "el meu Déu és abundància". Amb el temps, el nom es va adaptar en diferents cultures, prenent formes com Elisabeth en anglès o Élisabeth en francès, i finalment Isabella en italià.

Aquest nom va guanyar popularitat a Europa durant l'Edat Mitjana, especialment en les cases reials, com a conseqüència de la devoció per Santa Elisabet de Hongria i més tard per la influència de la reina Isabella I de Castella, coneguda per haver patrocinat el viatge de Cristòfor Colom. Isabella combina elegància i sofisticació, i ha estat un nom freqüentment escollit per la noblesa al llarg dels segles.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 747 de 59.142 noms
  • Freqüència: 943 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,12 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 225 de 1.448 noms
  • Freqüència: 42 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,75 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Isabella a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Isabella apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb INoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Isabela (f)Isabel (f)Isabelle (f)Sabela (f)Bella (f)Gisella (f)Gabriella (f)Ella (f)Stella (f)Alla (f)