Nom: Elisabet

Origen i significat

Elisabet és la forma catalana del nom d'origen hebreu Elisheva, que significa "Déu és plenitud" o "Déu és la meva promesa". Aquest nom és present en textos bíblics, on Elisabet és la mare de Joan Baptista i la cosina de la Mare de Déu. És un nom amb una forta càrrega simbòlica i espiritual dins del cristianisme, i ha estat portat per diverses figures reials i nobles al llarg de la història.

La variant més coneguda internacionalment d'Elisabet és Elizabeth, amb diverses formes en diferents llengües. Aquest nom ha estat adoptat en moltes cultures i ha donat lloc a nombroses variants ortogràfiques i fonètiques, totes elles amb l'arrel comuna que remunta al significat original hebreu. La seva antiguitat i difusió el fan un nom clàssic i atemporal.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elisabet a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 142 de 59.142 noms
  • Freqüència: 11.186 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,44 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Elisabeth (f)Elizabet (f)Elisa (f)Elise (f)Elizabeth (f)Èlia / Elia (f)Èliane / Eliane (f)Lisbeth (f)Elisenda (f)Elsa (f)

Elisabet apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs