Nom: Bella

Origen i significat

El nom Bella és d'origen italià i es tradueix literalment com "bonica" o "bella". És una variant curta de noms com Isabella o Annabella, que a la vegada són formes italianes d'Elizabeth i Annabel. La bellesa i l'atractiu que evoca el nom poden ser raons per la seva elecció com a nom de pila.

A més, el nom Bella també pot tenir arrels en altres llengües i cultures, on sona similar a paraules que tenen significats relacionats amb la bellesa o la bonior. Aquest nom és utilitzat en diverses llengües amb petites variacions en l'ortografia o la pronunciació, i potser per això és considerat un nom relativament internacional i transversal.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2301 de 59.142 noms
  • Freqüència: 192 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 368 de 1.448 noms
  • Freqüència: 22 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,39 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bella a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Bel·la (f)Ella (f)Bela (f)Isabella (f)Gabriella (f)Bel (f)