Nom: Marianela

Origen i significat

El nom Marianela és una combinació de Maria i Nela, que podria ser una forma diminutiva de noms com Cornelia o Petronela. Maria és un nom d'origen hebreu que significa "estimada", "sobirana" o "la que aixeca", mentre que l'origen del segon component, Nela, és menys clar i podria tenir diferents significats depenent de l'origen específic del nom complet.

A més, Marianela va guanyar notorietat gràcies a la novel·la homònima de l'escriptor espanyol Benito Pérez Galdós, publicada el 1878. En aquest cas, el nom pot tenir connotacions literàries i culturals, associades amb els temes i la personalitat del personatge de la novel·la. Aquesta combinació de noms podria haver estat creada per evocar una sensació de delicadesa i feminitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Marianela a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2485 de 59.142 noms
  • Freqüència: 170 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mariana (f)Marinela (f)Marian (f)Marine (f)Manela (f)Marianna (f)Marianne (f)Marilena (f)Mariela (f)Marciana (f)

Marianela apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs