Nom: Mariana

Origen i significat

El nom Mariana és una combinació dels noms Maria i Ana, dos noms de profundes arrels bíbliques i cristianes. Maria és la forma llatina del nom hebreu Miriam, que pot significar "estimada" o "rebel", mentre que Ana prové de l'hebreu Hannah, que significa "gràcia" o "plena de gràcia". Mariana sovint es perceb com una expressió de devoció o un homenatge a la figura de la Mare de Déu.

A més, el nom Mariana pot tenir també un origen en l'antic dret romà, on "marianus" o "mariana" podia referir-se a quelcom relacionat amb el nom masculí "Marius". Aquesta interpretació suggereix un vincle amb la noblesa o la herència familiar. En qualsevol cas, Mariana és un nom que evoca tradició i la combinació de dues potents influències femenines en la cultura occidental.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mariana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 358 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.125 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,4 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 573 de 1.448 noms
  • Freqüència: 13 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,23 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marianna (f)Marciana (f)Ariana (f)Marian (f)Marianela (f)Adriana (f)Maria / María (f)Mariama (f)Marina (f)Ariadna (f)

Mariana apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs