Nom: Mariama

Origen i significat

El nom Mariama és una variant femenina del nom Maria, que és d'origen hebreu i significa "la escollida", "la estimada" o "la amarga". La variant Mariama és especialment popular en regions de Àfrica occidental, com Senegal i Gàmbia, on sovint es pot trobar en famílies de tradició musulmana. Aquesta versió del nom pot reflectir una combinació d'influències culturals i religioses.

A més, la presència del component -ama al final del nom pot tenir connotacions addicionals en diferents llengües o cultures, però en el context de Mariama, aquesta terminació forma part integral del nom sense un significat separat destacable. Aquest nom pot ser escollit pels pares per les seves ressonàncies amb la tradició i per l'afecte cap al nom Maria, molt estès en diverses cultures.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mariama a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 858 de 59.142 noms
  • Freqüència: 774 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 675 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Màriam / Mariam (f)Maria / María (f)Mariami (f)Mariamu (f)Mariana (f)Maram (f)Marianna (f)Marioara (f)Mari (f)Marian (f)

Mariama apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs