Nom: Marianna

Origen i significat

Marianna és un nom femení que combina els noms Maria i Anna, ambdós d'origen hebreu. Maria, que significa "estimada" o "la que aixeca", és un nom molt estès dins la tradició cristiana, portat per la Mare de Jesús. Anna, que significa "gràcia" o "ple de gràcia", és també un nom bíblic associat a la mare de la Verge Maria segons la tradició cristiana.

Aquest nom, per tant, pot tenir una forta connotació religiosa i simbolitza una combinació de les virtuts i qualitats associades amb aquests dos noms. Marianna pot ser vist com un homenatge a figures maternes i protectoras, i sovint és escollit per la seva sonoritat melòdica i la seva connexió amb la família i la fe.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Marianna a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2052 de 59.142 noms
  • Freqüència: 226 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Arianna (f)Mariana (f)Adrianna (f)Marian (f)Marianne (f)Ariadnna (f)Marciana (f)Ariana (f)Marianela (f)Maria / María (f)

Marianna apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs