Nom: Adriana

Origen i significat

El nom Adriana és la forma femenina d'Adrian, que prové del llatí "Hadrianus", un cognom utilitzat en l'antiga Roma. El significat d'Adrian està associat a la ciutat d'Adria o Hadria, una ciutat de la costa nord-est d'Itàlia, la qual va donar nom a la mar Adriàtica. El nom suggeriria, doncs, "la que prové d'Adria" o "la que és de la mar Adriàtica".

A més, Adriana pot estar connectat amb la paraula llatina "ater" o "atra", que significa "fosc" o "negre", podent al·ludir a la foscor o riquesa del mar. Amb el pas del temps, el nom ha estat adoptat en diverses cultures i idiomes, mantenint la seva essència i elegància. És un nom amb una sonoritat suau i una certa aire de sofisticació i clàssica bellesa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Adriana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 248 de 59.142 noms
  • Freqüència: 5.419 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,7 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 138 de 1.448 noms
  • Freqüència: 71 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,26 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Adriadna (f)Adrianna (f)Ariana (f)Diana (f)Mariana (f)Daiana (f)Ariadna (f)Arianna (f)Marciana (f)Darina (f)

Adriana apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs