Nom: Ariadna

Origen i significat

Ariadna és un nom femení d'origen grec que es pot rastrejar fins a la mitologia grega. La figura més coneguda amb aquest nom és Ariadna, la filla del rei Minos de Creta, que va ajudar a Teseu a escapar del laberint després de matar el Minotaure, proporcionant-li un fil perquè pogués trobar el camí de sortida. El nom Ariadna s'associa sovint amb el significat de "la més pura" o "la més casta", encara que aquesta interpretació no és unànime.

A més, Ariadna pot estar relacionada amb la paraula grega "ariadnē", que significa "molt santa". Aquest nom ha estat utilitzat en diverses cultures al llarg dels segles, mantenint-se fins als nostres dies com a nom femení amb un ric fons mitològic i cultural. La història d'Ariadna i el seu fil ha inspirat nombroses obres d'art i literatura, consolidant la seva presència en la cultura popular.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ariadna a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 122 de 59.142 noms
  • Freqüència: 13.623 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,75 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 86 de 1.448 noms
  • Freqüència: 97 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,79 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Adriadna (f)Ariadnna (f)Ariana (f)Ariadne (f)Arianna (f)Aridna (f)Adriana (f)Mariana (f)Ària / Aria (f)Ariane (f)

Ariadna apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs