Nom: Laia Valentina

Origen i significat

Laia-Valentina és un nom compost que uneix dos noms amb orígens i significats diferents. Laia és la forma catalana de Eulàlia, un nom d'origen grec que significa "la que parla bé" o "eloqüent". És un nom profundament arrelat a la cultura catalana, amb una important tradició històrica i religiosa associada a Santa Eulàlia, una de les patronesses de Barcelona.

Per altra banda, Valentina és un nom femení d'origen llatí, derivat de "Valens" que significa "valent", "fort" o "saludable". Aquest nom ha estat popularitzat en diverses cultures i és freqüentment associat amb la idea de coratge i determinació. La combinació de Laia-Valentina pot ser vista com una fusió que reflecteix eloqüència i força, dotant al nom d'una rica simbologia i caràcter.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Laia Valentina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 20.106 de 59.142 noms
  • Freqüència: 11 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Valentina (f)Laian (f)Laia (f)Tina (f)Valentyna (f)Argentina (f)Albertina (f)Alina (f)Clementina (f)Florentina (f)

Laia Valentina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb LNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs