Nom: Clementina

Origen i significat

El nom Clementina és la forma femenina de Clemente, que prové del llatí "clemens", que significa "clement", "indulgent" o "misericordiós". Aquest nom va ser popular entre la noblesa europea, particularment durant els segles XVIII i XIX, i sovint es relaciona amb la gràcia i l'elegància. La seva variant masculina, Clement, ha estat portada per diversos sants i papes, cosa que reforça el seu vincle amb la virtut de la misericòrdia en el context cristià.

A més, Clementina també pot estar associada amb la fruita del mateix nom, una varietat de mandarina, encara que aquesta associació és purament casual i no té relació amb l'origen del nom. Tanmateix, la dolçor i la popularitat de la fruita poden influir en la percepció positiva del nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Clementina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1772 de 59.142 noms
  • Freqüència: 276 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Clemencia (f)Celestina (f)Valentina (f)Tina (f)Florentina (f)Ernestina (f)Mina (f)Nina (f)Argentina (f)Albertina (f)

Clementina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs