Nom: Clementina

Origen i significat

El nom Clementina és la forma femenina de Clemente, que prové del llatí "clemens", que significa "clement", "indulgent" o "misericordiós". Aquest nom va ser popular entre la noblesa europea, particularment durant els segles XVIII i XIX, i sovint es relaciona amb la gràcia i l'elegància. La seva variant masculina, Clement, ha estat portada per diversos sants i papes, cosa que reforça el seu vincle amb la virtut de la misericòrdia en el context cristià.

A més, Clementina també pot estar associada amb la fruita del mateix nom, una varietat de mandarina, encara que aquesta associació és purament casual i no té relació amb l'origen del nom. Tanmateix, la dolçor i la popularitat de la fruita poden influir en la percepció positiva del nom.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 10

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1772 de 59.142 noms
  • Freqüència: 276 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Clementina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Clemencia (f)Celestina (f)Valentina (f)Tina (f)Florentina (f)Ernestina (f)