Nom: Argentina

Origen i significat

El nom Argentina té un origen geogràfic, derivant del nom del país Argentina, situat a l'extrem sud de Sud-amèrica. El terme "Argentina" prové de la paraula llatina "argentum", que significa plata, fent referència a les riqueses minerals que els conqueridors europeus esperaven trobar en aquest territori durant el període de la colonització.

Com a nom personal femení, Argentina és força inusual i pot ser triat pels pares per la seva sonoritat distintiva o per representar una connexió especial amb el país. Aquest nom pot simbolitzar també qualitats com la lluminositat i el valor, associades metafòricament amb el metall preciós que n'inspira el nom.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2682 de 59.142 noms
  • Freqüència: 151 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Argentina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Argentina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Valentina (f)Martina (f)Reina (f)Florentina (f)Tina (f)Angelina (f)Regina (f)Agustina (f)Ernestina (f)Albertina (f)