Nom: Alina

Origen i significat

Alina és un nom femení amb diverses possibles fonts d'origen. En algunes interpretacions, se'l considera una variant de Adelina, derivada de la paraula germànica "adal", que significa 'noble'. Per tant, Alina podria ser interpretat com a 'la noble'. També es podria relacionar amb el nom Aline, que és una altra forma d'aquest mateix nom.

En altres contextos, Alina podria ser una forma eslavitzada del nom grec Helena, que significa 'llum' o 'resplendent'. Aquesta connexió estaria relacionada amb la bellesa i l'esplendor, qualitats que sovint es vinculen amb el nom Helena. Tanmateix, és important tenir en compte que el significat exacte pot variar segons la cultura i l'idioma d'origen del nom.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 697 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.033 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Galina (f)Aulina (f)Albina (f)Lina (f)Aina (f)Alia (f)