Nom: Eulàlia / Eulalia

Origen i significat

Eulàlia és un nom de dona d'origen grec que prové de les paraules "eu", que significa "bon" o "ben", i "laos", que significa "gent" o "multitud". Així, el significat d'Eulàlia podria interpretar-se com "la que parla bé" o "la que és eloqüent". És un nom que porta amb si una connotació de saviesa i bona comunicació.

A Catalunya, Santa Eulàlia és una de les copatrones de Barcelona, i la seva història és molt coneguda i celebrada, especialment el 12 de febrer, quan se li dedica una festivitat. La seva figura està associada amb el coratge i la defensa de la fe, ja que segons la tradició va patir el martiri durant l'època romana per no renunciar al cristianisme. Aquestes associacions poden afegir un nivell de profunditat i riquesa cultural al nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eulàlia / Eulalia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 283 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.473 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,57 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 870 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,13 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alia (f)Elaia (f)Dàlia / Dalia (f)Malia (f)Talia / Talía (f)Lia / Lía (f)Eulogia (f)Elàdia / Eladia (f)Lali (f)Laila (f)

Eulàlia / Eulalia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs