Nom: Florentina

Origen i significat

El nom Florentina és la versió femenina del nom masculí Florentí i té arrels llatines. Deriva del llatí "florens", que significa "florit" o "en flor", suggerint bellesa i vitalitat. Aquest nom fa referència a algú que és com una flor en la seva plenitud, radiant i ple de vida.

A més, Florentina pot estar relacionat amb la ciutat de Florència a Itàlia, la qual en llatí es diu "Florentia". Aquesta associació podria implicar una connexió amb la cultura i l'art renascentista, ja que Florència va ser un important centre cultural durant aquest període. El nom evoca la riquesa i l'esplendor d'aquesta època i lloc.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Florentina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 615 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.246 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,16 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Florència / Florencia (f)Florina (f)Florença (f)Valentina (f)Argentina (f)Lorena (f)Florica (f)Florinda (f)Reina (f)Tina (f)

Florentina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb FNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs