Nom: Inés María

Origen i significat

Inés-Maria és un nom compost que combina dos noms amb orígens i significats diferents. Inés és la versió en castellà del nom Agnès, que prové del grec "hagnē", que significa "pura" o "casta". Aquest nom va ser popularitzat per Santa Inés, una màrtir cristiana venerada des de l'antiguitat, i és comú en països de parla hispana i també en altres cultures amb variants similars.

Maria, per la seva banda, és un dels noms femenins més estesos i amb una gran càrrega simbòlica, essent la forma llatina del nom hebreu Miriam. El seu significat és debatut, però sovint es relaciona amb termes com "estimada", "mare" o "mar", encara que la seva interpretació pot variar. És un nom profundament arrelat en la tradició cristiana per la seva associació amb la Mare de Jesús, la Verge Maria, i per això sovint simbolitza la pietat i la devoció.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 10

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1181 de 59.142 noms
  • Freqüència: 491 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Inés María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Maria / María (f)Ària / Aria (f)Inés (f)Anamaria (f)Ilaria (f)Hilària / Hilaria (f)